Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · 2019 Laporte Invitational – (Photos by Gena DeMuth)