Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Track 2019 – Highland Invitational (Photos by Gena DeMuth)